Sport u malim gradovima čini izuzetno bitan segment putem kojeg se poboljšava kvalitet života građana i djece. U malim gradovima sportski kolektivi služe kako bi se djeca sklonila sa ulica i na jedan odgovoran i profesionalan način uticalo na njihovo zdravo odrastanje i odgajanje. Isto tako, u malim gradovima sportski kolektivi služe kao servisi velikih klubova, odakle se crpe talenti.

Sve to prepoznao je načelnik općine Jajce, te je kroz svoje djelovanje i rad pružio i pruža bezrezervnu podršku sportskim kolektivima i vrijednim sportskim radnicima u našem gradu kroz besplatno korištenje sportske infrastrukture za sportske kolektive koji okupljaju djecu raznih uzrasta, Grantom za sport općine Jajce, te pomoći u odlasku mnogih sportista na prestižna takmičenja.

Jedan takav sportski kolektiv je Rukometni klub “Jajce”, koji je jedan od najstarijih sportskih kolektiva u našem gradu.

Ovom prilikom načelnik općine Jajce donirao je vrijednu donaciju koja je iskorištena za kupovinu nove sportske opreme za Školu rukometa “Šibenica” koja djeluje pri Rukometnom klubu “Jajce”.

Trenutno, Škola rukometa “Šibenica” ima 60 djece, te će ova oprema poslužiti za njihovo kvalitetno i stručno usavršavanje.

Rukometnom klubu “Jajce” želimo uapješan i kvalitetan rad sa jajačkom djecom.