Svoje predizborne aktivnosti SDA je nastavila 13.09. obilaskom Zdaljevca i Cvitovića gdje su predstavljeni kandidati i platforma SDA za predstojeće opće izbore. Mještani ovih naselja interesovali su se za aktivnosti koje naši kandidati namjeravaju poduzeti u predstojećem mandatu, a koji će se ticati života na ovim prostorima. U dobroj atmosferi i vedrom raspoloženju još jednom se potvrdilo da je SDA SNAGA NARODA.

6