STATUT SDA

Na osnovu člana 26. Statuta Stranke demokratske akcijei i tačke I. Odluke o osnovnim pitanjima pripreme i organizacije 6. Kongresa SDA, 6. Kongres Stranke demokrtaske akcije je 26.05.2015. godne u Sarajevu, utvrdio prečišćeni tekst Statuta Stranke demokratske akcije STATUT STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE (prečišdeni tekst) koji možete pročitati i preuzeti putem LINKA.