Predsjednici MO SDA Jajce

Predsjednici MO SDA Jajce za mandatni period 2015-2019. god.
R/b Ime i prezime Funkcija Mjesni ogranak
1. Denis Zjajo Predsjednik MO Grad
2. Edin Mukić Predsjednik MO Vinac
3. Zijad Zekan Predsjednik MO Vlasinje
4. Fikret Redžić Predsjednik MO Barevo
5. Halim Bačvić Predsjednik MO Krušćica
6. Zijad Joldić Predsjednik MO Lendići
7. Kemal Vuković Predsjednik MO Kuprešani
8. Đemil Mecavica Predsjednik MO Divičani
9. Izudin Halaba Predsjednik MO Šibenica
10. Nijaz Husić Predsjednik MO Biokovina
11. Ismail Hadžić Predsjednik MO Pšenik
12. Huso Vereget Predsjednik MO Bučići
13. Salih Julardžija Predsjednik MO Bešpelj
14. Elvedin Hrnjić Predsjednik MO Lupnica
15. Hidajet Karadža Predsjednik MO Doribaba
16. Medaga Glamočić Predsjednik MO Bistrica
17. Himzo Kokić Predsjednik MO Bulići