PROGRAMSKA DEKLARACIJA

Polazeći od ciljeva i načela utvrđenih dosadašnjim programskim deklaracijama, u nastojanju da politički dosljedno i ažurno odgovorimo i odgovaramo na aktuelna i buduća pitanja, prilagođavajući svoje djelovanje vremenu i prilikama u kojima djelujemo, Šesti kongres SDA je 26. maja 2015. godine u Sarajevu usvojio PROGRAMSKU DEKLARACIJU ŠESTOG KONGRESA SDA, koju možete pročitati i preuzeti putem LINKA.