Asocijacija Žena OO SDA Jajce

Predstavnice Asocijacije Žena SDA Jajce za mandatni period 2015-2019. god.
 • Indira Mehić-Čejvan predsjednica,
 • Senada Imamović,
 • Amra Škiljan,
 • Sanela Skejić,
 • Semira Vunić,
 • Naima Žužić,
 • Naila Bubrić,
 • Azra Madžo,
 • Čamka Zjajo,
 • Aiša Agić,
 • Remzija Varenikić,
 • Sabina Ćosić,
 • Aida Keljalić,
 • Anita Agić,
 • Asima Agić