SDA Jajce je svoje predizborne aktivnosti nastavila posjetom naselju Gornja Katina gdje su predstavljeni kandidati na listama za kantonalni i federalni nivo. Predstavljen je izborni program Stranke a dosta riječi je bilo i o lokalnim projektima posebno onima za koje će se zalagati zastupnici nakon što budu izabrani. Kao što je već i ustaljena praksa skupu je prisustvovao i predsjednik SDA Jajce Edin Hozan koji je pozvao mještane Gornje Katine da podrže kandidate SDA jer je ona prava SNAGA NARODA.