Kroz predizborne aktivnosti SDA Jajce je10.09.2018. godine u Biokovinama predstavila svoj izborni program i kandidate na listama za Skupštinu SBK i Parlament Federacije BiH. Svakodnevni život u ovom planinskom mjestu i ono sa čime se njegovi mještani susreću, najviše su zaokupili pažnju, a o tome su govorili predsjednik SDA Jajce Edin Hozan i kandidati na listama. U jedinstvu je snaga, a SDA JE SNAGA NARODA.