SDA Jajce je nastavila 17.09.2018. godine svojim predizbornim aktivnostima i susretom sa mještanima zaseoka Kokići i Mačci u Bulićima. Bulići su uvijek podržavali SDA a pojedini aktivisti su ostavili neizbrisiv trag u funkcionisanju ove mjesne zajednice. Jedan od njih je svakako i rahmetli Himzo Kokić.

Na skupu su predstavljeni kandidati za Kantonalnu skupštinu Amer Mrako, Indira Mehić Čejvan, Denis Zjajo i Mubina Žužić kao i kandidat za Federalni parlament Bajro Makić. Pored kandidata na listama mještanima se obratio i predsjednik OO SDA Jajce. Predstavljena je izborna platforma za naredni mandatni period ali i rezultati rada iz prethodnog perioda.

SDA – SNAGA NARODA.