Danas su iz Jajca krenuli konjanici put Prusca kod Donjeg Vakufa gdje će se održati događaj manifestacija “511 Dani Ajvatovice”.

Sada već tradicionalno među konjanicima je i načelnik Općine Jajce Edin Hozan.

Grupa konjanika krenula je poslije podne namaza, koji se klanjao na Varošnicama, te se defileom kroz centra grada uputili prema Pruscu, najvećem muslimanskom dovištu u Evropi.

Konjanici iz Jajca pridružiti će se defileu ovogodišnje ajvatovačke konjice.