Danas je u Jajcu održan nastavak Konstituirajuće sjednice OV Jajca.

Komisija za imenovanja predala je prijedloge za Predsjedavajućeg OV i njegovog zamjenika. Prijedlozi su bili Josip Topić- HDZ BiH za Predsjedavajućeg OV i Ivo Šimunović- HDZ BiH za zamjenika Predsjedavajućeg OV.
Prijedlozi su usvojeni većinom glasova prisutnih vijećnika, te je na ovaj način konstituisano OV Jajca.
Načelnik općine Jajca Edin Hozan naglasio je kako nemamo razloga za slavlje, ali imamo razloga biti zadovoljni što je Jajce dobilo konstituisano OV, te je zamolio prisutne vijećnike da se uključe u rad vijeća, i da svojim konstruktivnim prijedlozima i sugestijama utiču na rad vijeća.
Mevzudin Duranović čestitao je Josipu Topiću i Ivi Šimunoviću, te zamolio prisutne vijećnike da pokušamo nadoknaditi izgubljeno vrijeme, jer je mnogo materijala i posla pred nama.