Poljoprivredni i prehrambeni sektor jedan je od najinteresantnijih kada je riječ o direktnim ulaganjima, istaknuto je na drugom online Biznis Forumu

Poljoprivreda i proizvodnja hrane predstavljaju bitne grane za razvoj bh. ekonomije, istaknuto je na drugom online Biznis Forumu o temi “Potencijali i perspektive investiranja u poljoprivredu i proizvodnju hrane u BiH”, koji je organizovan za predstavnike bh. dijaspore, lokalnih zajednica, bh. poduzetnika i udruženja iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane.

19 POSLOVNIH FORUMA

Forum je organizovan u sklopu projekta Dijaspora za razvoj (D4D) Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDPBiH i IOMBiH, a u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama.Podaci FIPA govore o tome da najveći dio stranih investicija dolazi iz Evrope, a Austrija, Hrvatska, Srbija i Slovenija su vodeće u pitanju investicija u BiH

– Ulaganje u sektor poljoprivrede je apsolutno isplativo. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je u svom radu primijetilo da postoje potencijali za investicije u BiH, ali postoje i značajni iskoraci kada je riječ o ulaganju u ovaj sektor. Konstantno pokušavamo da ohrabrimo iseljeništvo iz BiH da ulaže upravo u ovaj sektor, kazao je Kemo Sarač, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Voditeljica sektora za ruralni i ekonomski razvoj UNDP-a u Bosni i Hercegovini Adela Pozder-Čengić istakla je da su u saradnji sa dijasporom i lokalnim kompanijama u proteklom periodu realizirali brojne projekte koji doprinose održivom razvoju, dok je kroz projekat pružena podrška za organizaciju 19 poslovnih foruma u saradnji sa partnerskim opštinama i gradovima.– Kroz tehničku podršku podržali smo realizaciju brojnih investicija od bh. dijaspore koji direktno doprinose boljem životnom standardu u BiH, kazala je Pozder-Čengić.Uloga lokalnih zajednica od izuzetne je važnosti kao podrška i servis stranim investicijama, a Općina Jajce je u prošloj godini uložila pola miliona KM u oblast poljoprivrede kako bi motivirala mlade ljude da se bave ovim sektorom i postala pogodno tlo za nove strane investicije. U 2021. planiran je isti iznos za razvoj poljoprivrednog sektora na području općine Jajce.– Naš cilj je da motivišemo mlade ljude da se bave poljoprivredom. Smatram da bi ovo trebao biti i državni strateški program kako bi poljoprivredna proizvodnja bila dugoročno održiva. Bh. dijaspora je potentna, te im trebamo pripremiti konkretne programe podrške s ciljem ekonomskih benefita, rekao je Edin Hozan, načelnik Općine Jajce.Sve je veći broj bh. dijaspore i povratnika koji investiraju u privredu BiH, a poljoprivredni i prehrambeni sektor jedan je od najinteresantnijih kada je riječ o direktnim ulaganjima.

ORGANSKA PROIZVODNJA

Sulejman Selimović, direktor firme Voćar Piramida, nakon višegodišnjeg iskustva i angažmana u Evropi i Aziji, odlučio je da se vrati u BiH. Danas vodi uspješan biznis te plasira proizvode na tržišta Australije, Njemačke, Švedske i Turske. Smatra da je BiH izuzetno pogodna lokacija za investicije iz poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane.hhttps://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3851579778559799&output=html&h=250&slotname=8154828322&adk=3076822386&adf=2389962320&pi=t.ma~as.8154828322&w=335&fwrn=5&fwrnh=100&lmt=1621969679&rafmt=1&psa=0&format=335×250&url=https%3A%2F%2Fjajce-online.com%2Fhozan-nas-cilj-je-damotivisemo-mlade-ljude-da-se-bave-poljoprivredom%2F%3Ffbclid%3DIwAR1FJ2T8wdV8jWYjp0ydDKsP8JaRvaBRFBtjCuEn5HwtxbN_DNSkN-5Y65U&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1621969675732&bpp=3&bdt=749&idt=919&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D6ecc4f5c8d7e1271-22fc4ca61fc80041%3AT%3D1621969676%3ART%3D1621969676%3AS%3DALNI_Mb8ngBKFNPUHwc3D11hpFlBe2HBOA&prev_fmts=335×280%2C335x280%2C335x250%2C335x280%2C0x0%2C375x820&nras=2&correlator=5393990656394&frm=20&pv=1&ga_vid=1394653474.1621969676&ga_sid=1621969677&ga_hid=569932788&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=667&u_w=375&u_ah=667&u_aw=375&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=20&ady=4265&biw=375&bih=581&scr_x=0&scr_y=200&eid=31060840%2C44743002&oid=3&pvsid=2830287825040600&pem=358&ref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C375%2C0%2C375%2C581%2C375%2C581&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=5&uci=a!5&btvi=5&fsb=1&xpc=QJ5AERH6ZG&p=https%3A//jajce-online.com&dtd=3843Prvi online Biznis Forum, koji je bio organizovan u aprilu za predstavnike metalskog sektora, već je rezultirao s dvije investicije od bh. dijaspore u metalski sektor u BiH

Mate Omazić, vlasnik farme Podhum i predstavnik bh. dijaspore, jedan je od pozitivnih primjera povratnika koji se bavi stočarstvom, tačnije organskim uzgojem goveda. Oni su prvi u BiH registrovali francusku pasminu goveda salers, dobili organske certifikate po EU standardima i halal-certifikate. Vlasnik farme Podhum naglašava značaj prirodnih resursa koje posjeduje BiH, a koje investitori mogu iskoristiti u svom poslovanju.– BiH ima netaknutu prirodu i izvanredne potencijale za razvoj poljoprivrede, a dijaspora može biti ključni partner u realizaciji investicionih projekata u poljoprivredi, istakao je Omazić.

O tome koliko su bitne partnerske mreže nastale u bh. dijaspori za umrežavanje privrednika iz dijaspore i domaćih firmi, govorio je Ahmed Spahić, predsjednik UO Pangea mreže koja je osnovana 2014. godine i trenutno broji više od 150 članova.

Sve se više ljudi okreće organskoj proizvodnji

Bitnost umrežavanja dijaspore potencirao je i Nikola Burić, izvršni direktor organizacije i-dijaspora iz Švicarske, koja pruža podršku socioekonomskim inicijativama u BiH. Istakao je da prilika za investiranje leži u organskoj proizvodnji, s obzirom na to da je tendencija proizvodnje organske hrane u gradovima sve veća, te se ljudi okreću zdravoj, organskoj proizvodnji.