Na danas održanoj 7. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Jajca, najviše polemike izazvala je 2. tačka Dnevnog reda, Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Jajce 2021.- 2027. godine.

Iako su sav materijal vijećnici Općinskog vijeća Jajca dobili u zakonom predviđenom roku, te su isti bili dužni pročitati kako bi mogli aktivno sudjelovati u raspravama o materijalima, određeni vijećnici nisu se udostoji kako bi isti pročitali, a sami su priznali, te time izvršili svoju obavezu za koju su plaćeni.

Nažalost, umjesto da se rasprava vodila o Prijedlogu Strategije razvoja općine Jajce 2021.- 2027.  godine, određeni vijećnici su većinu energije trošili na lobiranje da im se da vrijeme kako bi pomenuti Prijedlog uspjeli pročitati.

Smatramo da je krajnje neodgovorno ponašanje vijećnika koji ne rade svoj posao onako kako bi trebali, a nauštrb veoma bitnih prijedloga u Općinskom vijeću Jajca.

Ovim putem zamoljavamo sve vijećnike Općinskog vijeća Jajca da posao, za koji su ih izabrali građani Jajca, shvate ozbiljno, te da na sjednice Općinskog vijeća Jajca dolaze spremni kako bi na najkvalitetniji način sudjelovali u raspravama o temama koje su bitne za naše građane i naš grad.