Nakon što se HDZ sjetio i predložio kandidate za Predsjedavajućeg i Zamjenika Predsjedavajućeg OV-a, Savez SDA-SBiH-ASDA daje slijedeće saopštenje za javnost:

Savez je poslije lokalnih izbora intenzivno radio na formiranju OV-a i obavili smo niz razgovora sa političkim strankama koje su osvojile mandate za novi saziv.

Na konstituirajućoj sjednici naši vijećnici su jasno iskazali želju i namjeru da se OV-e konstituiše i jasno pokazali kome daju podršku za predložene pozicije.

Naš stav ostaje nepromijenjen i sigurni smo da bi izborom mladog Stipe Tokića na mjesto Predsjedavajućeg, Općinsko vijeće dobilo na dinamici, a sveukupni odnosi na području općine relaksirani.


Pozivamo sve vijećnike u OV-u Jajce da prepoznaju trenutak i podrže mladu snagu i daju joj podršku

Savez SDA- ASDA- SBiH