Danas je predsjednik OO SDA Jajce i trenutni načelnik Općine Jajce Edin Hozan prisustvovao sastanku zajedno sa drugim načelnicima općina iz SDA sa predsjednikom Izetbegovićem i premijerom FBiH Novalićem.

Premijer Novalić prezentirao je dosadašnje aktivnosti Vlade FBiH i efekte koje će imati mjere koje su već poduzete, kao i one koje se planiraju donijeti za građane.

Zajednički je ocijenjeno da sve aktivnosti moraju biti usmjerene na pomoć socijalno najosjetjivijim kategorijama, penzionerima, ratnim vojnim invalidima i drugim boračkim kategorijama, učenicima, civilnim invalidima…

Konstatovano je da su prihodi u budžetima na svim nivoima povećani, da novca ima i da on kroz sistemski osmišljene programe pomoći i subvencija mora biti upotrebljen za pomoć građanima sa najnižim primanjima. U svemu će biti veoma bitna uloga centara za socijalni rad i lokalnih zajednica.

Razgovarano je i o poreskoj politici i izmjenama zakona koji bi smanjili opterećenje poslodavcima i istovremeno omogućili povećanje najniže plaće. Zaključeno je da će SDA nastaviti instistirati da se paket poreskih zakona hitno usvoji u Parlamentu FBiH.