Povodom Zahtjeva Grupe ekoloških aktivista za sazivanje tematske sjednice Općinskog vijeća sa temom zabrane izgradnje mini hidrocentrala na području naše općine, saopćenjem za javnost obratio se Načelnik Općine Jajce Edin Hozan.

“Poštovani građani, 

I ovim putem vas želim izvijestiti da sam, u skladu sa svojim ovlastima, ali i obavezom da čuvam, štitim i branim imovinu grada i brinem se za živote građana, 17.6.2021. godine prihvatio Deklaraciju „Općine bez brana“ Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine i istu sam 15.7.2021. godine, aktom broj:02-01-6-5439/21, dostavio Općinskom vijeću, kao nadležnom tijelu, sa molbom da se uvrsti na dnevni red sjednice OV.

 Ova Deklaracija nedvojbeno potvrđuje i moj raniji stav prema ovom pitanju: Apsolutno sam protiv gradnje mini hidroelektrana koje proizvode bilo kakvu štetu vodotocima, narušavaju eko sistem i generalno negativno utiču na okoliš. 

Osjećam važnim saopštiti građanima da su u predhodnih osam godina na adresu Općine Jajce upućena 32 zahtjeva za izdavanje predhodne saglasnosti u procesu dodjele različitih koncesija.

Kada su u pitanju mini hidroelektrane zaprimljeno je 20 zahtjeva za izdavanje predhodne saglasnosti, od čega je 19 zahtjeva odbijeno, odnosno nije izdata predhodna saglasnost, osim u jednom slučaju koji, zbog prostorno planske dokumentacije, još nikada nije realizovan. 

Iznova me raduje činjenica da građani općine Jajce pokazuju interes i uključuju se u procese koji su važni za općinu, te tako pomažu i lokalnoj vlasti, Općinskom načelniku i Općinskom vijeću, u donošenju ispravnih odluka.

Očekujem da će Općinsko vijeće Deklaraciju staviti na dnevni red jedne od narednih sjednica Općinskog vijeća”.